SAU LÀM ĐẸP VÙNG MÔI

(20 phút)
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng nửa bên (trái và phải).
 • Vùng môi là vùng nhạy cảm phải được luân phiên liên tục mỗi bên để tránh nóng gây cảm giác bỏng rát khó chịu.

SAU PHẪU THUẬT VÙNG MẮT

(20 phút cho 2 mắt)
 • Đặt array được bao bởi túi Teflon phủ lên trọn vùng quanh mắt.
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng bên mắt.
 • Cứ mỗi 5 phút chiếu lại 5 phút nghỉ cho từng bên mắt.

SAU TẠO HÌNH NGỰC

(40 phút - 80 phút)
 • Căng ngực sang đối bên với vùng định chiếu plasma để làm nông hoá vùng ngực.
 • 10 phút kháng viêm và 10 phút lành thương cho từng vị trí vết thương của từng bên ngực.
 • Di chuyển luân phiên từng bên sau mỗi 10 phút để giảm tác dụng nhiệt lên vùng chiếu.

SAU TẠO HÌNH MŨI

(20-30 phút)
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng bên cánh mũi ở vị trí số 2 & số 3
 • Cứ mỗi 5 phút chiếu lại 5 phút nghỉ cho từng bên cánh mũi
 • 5 phút kháng viêm cho từng vị trí số 1 & số 4 trong trường hợp sưng nhiều

SAU TẠO HÌNH VÙNG BỤNG - ĐÙI

(40 - 80 phút)
 • 10 phút kháng viêm và 10 phút lành thương cho mỗi 10cm vết thương sau tạo hình vùng bụng/ vùng đùi.
 • Di chuyển luân phiên sau mỗi 10 phút chiếu cho từng 10cm vết thương để giảm tác dụng nhiệt lên vùng chiếu.

Hình ảnh trước & sau liệu trình MIRARI BEAUTY